کرابی

ساحل Ao Nang
خلیج بزرگی می باشد که در آن سواحل زیبا و 83 جزیره کوچک و یزرگ قرار دارد. به علت دسترسی آسان و دست نخوردگی آن، این منطقه به تدریج در حال تبدیل شدن به یک منطقه توریستی پرجاذبه پس از جزیره می باشد و اقامت گاه های و امکانات توریستی زیادی در آنجا در حال ساخت است.

*SHERATON KBVتور هتل 5 ستاره شرایتون

*CENTARAGRAND KBVتور هتل 5 ستاره سنتاراگرند

*AO NANG VILLA KBVتور هتل 4 ستارهآو نانگ ویلا 

*VOGUE RESORT KBVتور هتل 4 ستاره ووگ ریزورت 

*MERCURE DEEVANAتور هتل 4 ستاره مرکور دیوان

*TIPA RESORT KBV تور هتل 4 ستاره تیپا ریزورت

*APASARI KBVتور هتل 4 ستاره آپاساری