ترمینال خروجی پروازهای داخلی مربوط به شرکتهای هواپیمایی به شرح زیر می باشد:


ترمینال2 فرودگاه مهرآباد: ایران ایر (IR)- ایران ایرتور (B9)- آتا(I3) معراج (IJ)- قشم ایر (QB)


ترمینال4 فرودگاه مهرآباد: آسمان (EP)- زاگرس (ZV)- تابان (HH)- ماهان (W5)- کاسپین (IV)- کیش ایر (Y9)- نفت (NV)