ویزای توریستی روسیه

Russia Visa

 

ویزای توریستی روسیه برای افرادی صادر می‌شود که به قصد گردشگری، خواهان سفر به این کشور را دارند. مدت اعتبار ویزای توریستی روسیه دو هفته پس از صدور است و متقاضی می‌تواند به مدت چهارده روز در روسیه اقامت داشته باشد. برای درخواست روادید توریستی، حضور متقاضی الزامی نیست و وقتی برای مصاحبه تعیین نمی‌شود.

 در مورد روادید تجاری، حضور متقاضی الزامی است و مقررات متفاوت خواهد بود

اولین مرحله برای درخواست روادید هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای روادید است. فرم را می‌توان از بخش کنسولی سفارت روسیه در تهران تهیه کرد و به همراه مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا ارائه داد. فرم تقاضای روادید باید در دو نسخه و برای هر کدام از مسافران به طور جداگانه تکمیل شود

 

مدارک مورد نیاز :

 مدارکی که علاوه بر فرم تقاضای روادید باید به بخش روادید کنسولگری روسیه تحویل دهید، این‌ها هستند :

توجه: کلیه‌ی مدارک باید همراه با ترجمه‌ی رسمی انگلیسی و دو سری کپی از هر کدام باشد

 

 

یک: شناسنامه ایرانی

 

دو: گذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ سفر باشد. کپی را از صفحات یک تا پنج و همین‌طور صفحاتی که در آن‌ها مهر روادید خورده، تهیه کنید

 

سه: یک قطعه عکس ٦٭٤ زمینه روشن که کاملاً شبیه به چهره‌ی فعلی متقاضی باشد

توجه: برای هر کدام از همراهان در گذرنامه نیز باید یک قطعه عکس، ضمیمه‌ی مدارک باشد

 

چهار: بلیط رفت و برگشت قطعی شده

15 روزه توریستی عادی 6 روزه     190000  

15 روزه توریستی فوری 2 روزه     320000

 

روادید کشور روسیه به دو صورت عادی و فوری صادر می‌گردد؛ هزینه‌ی ویزای عادی ١٥٠٠٠٠ تومان است و صدور آن دو هفته طول می‌کشد و ویزای فوری، حدوداً پنج روزه و با هزینه‌‌ای بیشتر از ٢٠٠٠٠٠ تومان صادر می‌گردد.

پلیس مرزی هنگام ورود به کشور روسیه، مدارکی را که به کنسول‌گری روسیه در تهران ارائه داده‌اید، چک خواهد کرد. اگر آن‌ها را به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود داشتن روادید قانونی از ورود شما به خاک روسیه جلوگیری شود؛ پس فراموش نکنید کلیه‌ی مدارک را به طور مرتب تا پایان سفر همراه داشته باشید

 

مدارک لازم برای اخذ  ویزای تجاری  روسیه :

گذرنامه به همراه امضا + 1 قطعه عکس + فرم مشخصات فردی

 

            

 

یک ماهه تجاری عادی   25 روز کاری                           100$ + 130000

یک ماهه تجاری فوری     15 روز کاری                         130$ + 250000

سه ماهه تجاری سینگل عادی  22 روز کاری                     120$ + 130000

سه ماهه تجاری سینگل فوری    15 روز کاری                  140$ + 250000

سه ماهه تجاری دبل عادی     22 روز کاری                     130 $ +180000

سه ماهه تجاری دبل فوری   15 روز کاری                      150 $ + 320000

یک ساله تجاری مکرر        25 روز کاری                      250 $ + 350000

 

 

آدرس سفارت روسیه در تهران: خیابان نوفل‌لوشاتو، شماره ٣٤

 

تلفن: ٦٦٧٢٨٨٧٣-٠٢١ و ٦٦٧٢٨٨٧٤-٠٢١

ویزای توریستی روسیه

Russia Visa

 

ویزای توریستی روسیه برای افرادی صادر می‌شود که به قصد گردشگری، خواهان سفر به این کشور را دارند. مدت اعتبار ویزای توریستی روسیه دو هفته پس از صدور است و متقاضی می‌تواند به مدت چهارده روز در روسیه اقامت داشته باشد. برای درخواست روادید توریستی، حضور متقاضی الزامی نیست و وقتی برای مصاحبه تعیین نمی‌شود.

 در مورد روادید تجاری، حضور متقاضی الزامی است و مقررات متفاوت خواهد بود

اولین مرحله برای درخواست روادید هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای روادید است. فرم را می‌توان از بخش کنسولی سفارت روسیه در تهران تهیه کرد و به همراه مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا ارائه داد. فرم تقاضای روادید باید در دو نسخه و برای هر کدام از مسافران به طور جداگانه تکمیل شود

 

مدارک مورد نیاز :

 مدارکی که علاوه بر فرم تقاضای روادید باید به بخش روادید کنسولگری روسیه تحویل دهید، این‌ها هستند :

توجه: کلیه‌ی مدارک باید همراه با ترجمه‌ی رسمی انگلیسی و دو سری کپی از هر کدام باشد

 

 

یک: شناسنامه ایرانی

 

دو: گذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ سفر باشد. کپی را از صفحات یک تا پنج و همین‌طور صفحاتی که در آن‌ها مهر روادید خورده، تهیه کنید

 

سه: یک قطعه عکس ٦٭٤ زمینه روشن که کاملاً شبیه به چهره‌ی فعلی متقاضی باشد

توجه: برای هر کدام از همراهان در گذرنامه نیز باید یک قطعه عکس، ضمیمه‌ی مدارک باشد

 

چهار: بلیط رفت و برگشت قطعی شده

15 روزه توریستی عادی 6 روزه     190000  

15 روزه توریستی فوری 2 روزه     320000

 

روادید کشور روسیه به دو صورت عادی و فوری صادر می‌گردد؛ هزینه‌ی ویزای عادی ١٥٠٠٠٠ تومان است و صدور آن دو هفته طول می‌کشد و ویزای فوری، حدوداً پنج روزه و با هزینه‌‌ای بیشتر از ٢٠٠٠٠٠ تومان صادر می‌گردد.

پلیس مرزی هنگام ورود به کشور روسیه، مدارکی را که به کنسول‌گری روسیه در تهران ارائه داده‌اید، چک خواهد کرد. اگر آن‌ها را به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود داشتن روادید قانونی از ورود شما به خاک روسیه جلوگیری شود؛ پس فراموش نکنید کلیه‌ی مدارک را به طور مرتب تا پایان سفر همراه داشته باشید

 

مدارک لازم برای اخذ  ویزای تجاری  روسیه :

گذرنامه به همراه امضا + 1 قطعه عکس + فرم مشخصات فردی

 

            

 

یک ماهه تجاری عادی   25 روز کاری                           100$ + 130000

یک ماهه تجاری فوری     15 روز کاری                         130$ + 250000

سه ماهه تجاری سینگل عادی  22 روز کاری                     120$ + 130000

سه ماهه تجاری سینگل فوری    15 روز کاری                  140$ + 250000

سه ماهه تجاری دبل عادی     22 روز کاری                     130 $ +180000

سه ماهه تجاری دبل فوری   15 روز کاری                      150 $ + 320000

یک ساله تجاری مکرر        25 روز کاری                      250 $ + 350000

 

 

آدرس سفارت روسیه در تهران: خیابان نوفل‌لوشاتو، شماره ٣٤

 

تلفن: ٦٦٧٢٨٨٧٣-٠٢١ و ٦٦٧٢٨٨٧٤-٠٢١