مدارک لازم جهت ویزا شینگن :

    -  اصل گذرنامه با حد اقل 6 ماه اعتبار و کپی از آن1
     قطعه عکس 6 در 4، رنگی ، تمام رخ با زمینه روشن 2 -2
    اصل و کپی شناسنامه از کل صفحات آن -3
     4- پرینت گردش شش ماهه آخر حساب بانکی و پرینت موجودی که توسط بانک مهر وامضا شده باشد
      5- اصل اسناد ملکی ، اساسنامه شرکت یا پروانه کسب به همراه آخرین مفاصا حساب دارایی ( در صورت وجود )به همراه کپی
    6- لیست پرداخت حق بیمه مربوط به 6 ماه گذشته و یا کارت پرسنلی وزارتخانه و یا سازمان وابسته به ارگان دولتی
     7- برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی ، اصل کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیئت علمی به همراه کپی
     8- برای شاغلین ،  گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت شامل سمت  ، تاریخ استخدام ، میزان درآمد زمینه فعالیت شرکت
  (  پاسپورت قدیمی در صورت وجود  )
     9- چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 25میلیون ریال به ازای هر فرد در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت بازگشت