شرایط ویزای تونس:

1)قبل از ورود به این کشور باید از نمایندگی این کشور ویزا تهیه کرد همچنین مسافرینی که باید با ویزای توریستی به این کشور سفر کنند

میبایست بدانندبا پایان یافتن مدت مجاز توقف ویزا به هیچ وجه تمدید نخواهد شد

2)برای ویزای تحصیلی هماهنگی با دانشگاه محل تحصیل ونیز برای ویزای تجاری هماهنگی با شرکت های تجاری لازم است

3)هزینه ی ویزای این کشور برای اتباع جمهوری اسلامی به ترتیب عبارتند از:

زمان واگذاری

قیمت

نوع ویزا

15 روز کاری

500000

حداثر 90 روزه

 

2 قطعه عکس رنگی(4*3)یا(5*4)زمینه سفیداصل گذر نامه امضاء شده

فرم ویزای تونس کلیک نمایید

تور تونس  کلیک نمایید

در صورت وجود سؤال لطفا اینجا کلیک نمایید