اخذ ویزای تركمنستان


ساعات كار قسمت كنسولي از 30/9 الي 13 ميباشد.

 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبهروز های کار: شنبه، چهارشنبه (جمعه، شنبه و تعطيلات رسمي تركمنستان و ايران تعطيل)
 

رواديد عادي: طبق دعوتنامه شخصي با شركتهاي ثبت شده در تركمنستان با موافقت وزارت امور خارجه تركمنستان و با طبق يادداشت وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، پاسپورت، يك قطعه عكس و فرم سفارت در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه صادر ميشود. مداركي كه روز دوشنبه دريافت شده است روز پنجشنبه تحويل داده ميشود
مداركي كه روز چهارشنبه دريافت شده است روز دوشنبه تحويل داده ميشود

 

 رواديد بازرگاني: كساني كه كارت بازرگاني دارند بايد به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه ايران ساختمان 3 مراجعه نمايند و از آنجا كارت مخصوص دريافت نموده و به تركمنستان پرواز كنند و در فرودگاه عشقآباد براي آنان ويزاي بازرگاني صادر شود
 

تاييد مدارك: مداركي كه در ايران تهيه و تنظيم شده است از جمله اساسنامه شركت، ثبت رسمي، گواهينامه از بانك، آگهي روزنامه و غيره بايد به زبان روسي ترجمه شده و بعد از مورد بررسي ترجمه در وازرت دادگستري و وزارت امور خارجه ايران تاييد شود. ولي مداركي كه در تركمنستان تهيه و تنظيم شده است در اتاق بازرگاني تركمنستان ترجمه شود و در سفارت ايران در عشقآباد تاييد ميشود. از مدارك فوق بايد كپي گرفته شود. براي تاييد هر يك از مدارك 15 دلار آمريكايي دريافت ميگردد. روزها: دوشنبه و چهارشنبه

فرم ویزای ترکمنستان کلیک نمایید

تور ترکمنستان کلیک نمایید

در صورت وجود سؤال لطفا اینجا کلیک نمایید