پیکاپ پاسپورت از سفارت آمریکا

پیکاپ پاسپورت از سفارت آمریکا

شهر قیمت مدارک مورد نیاز مدت زمان لازم (حداقل)
پیکاپ از ابوظبی 250.000 تومان پاسپورت و برگه رزرو سفارت 2 هفته کاری
پیکاپ از دبی 160.000 تومان پاسپورت و برگه رزرو سفارت 2 هفته کاری
پیکاپ پاسپورت از سفارت کانادا

شهر قیمت مدارک مورد نیاز مدت زمان لازم (حداقل)
پیکاپ از آنکارا 130.000 تومان+50لیر فرم 3 برگی سفارت با امضا و پاسپورت امضا شده 2 هفته کاریپیکاپ پاسپورت از سفارت انگلستان


شهر قیمت مدارک مورد نیاز مدت زمان لازم (حداقل)
پیکاپ از آنکارا 200.000 تومان فرم سفارت و رسید پاسپورت 2 هفته کاری
پیکاپ از استانبول 100 دلار فرم سفارت و رسید پاسپورت 2 هفته کاریوقت سفارت آمریکا در دبی + پرکردن فرم DS160        قیمت 250$

برای دانلود روی لینک زیر کلیک راست نموده و save link as...  را انتخاب نمایید
فرم DS160