پیکاپ پاسپورت از سفارت آمریکا
شهر قیمت مدارک مورد نیاز مدت زمان لازم (حداقل)
پیکاپ از ابوظبی 400.000 تومان پاسپورت و برگه رزرو سفارت 2 هفته کاری
پیکاپ از دبی 200.000 تومان پاسپورت و برگه رزرو سفارت 2 هفته کاری
**** اخذ ویزای ورود به  ایران هر نفر 000/20 تومان****
 
         خدمات سفارت در آنکارا:
         *سفارت آمریکا ( وقت عادی ): 225 دلار ( گرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم DS-160)
         *سفارت آمریکا (وقت فوری ): 475 دلار (گرفتن وقت  + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم DS-160)               
       *سفارت انگلیس :145 دلار ( گرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پرکردن فرم +  گرفتن مجوز بازگشت به ایران و ارسال پاسپورت)
         *خدمات پزشکی سفارت آمریکا: 50دلار  ( گرفتن وقت + ترانسفر به کلینیک + گرفتن جواب آزمایش و تحویل به مسافر )
         *پیکاپ پاسپورت سفارت کانادا (توریستی ) : 000/200 تومان (مدارک اصل پاسپورت + پرینت فرم ارسالی از سفارت + وکالت نامه ) 
         *پیکاپ پاسپورت  سفارت کانادا (اقامتی) : 61 لیتر + 000/200 تومان ( مدارک: اصل پاسپورت + پرینت فرم ارسالی از سفارت + وکالت نامه )
       *هزینه خدمات سفارت کاناد ا: 90 دلار (پر کردن فرم ها + ترانسفر به  دفتر VAC+ مترجم + ترانسفر بانک ) 
                                                               45 دلار (ترانسفر به دفترVAC+ مترجم + ترانسفر به بانک)
 
           خدمات سفارت در دوبی :
         * سفارت آمریکا  (وقت عادی ): 225 دلار (گرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم DS-160)
       * سفارت آمریکا (وقت فوری ): 475دلار (گرفتن وقت+ هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم DS-160)
       *پیکاپ پاسپورت سفارت آمریکا: 000/150 تومان ( مدارک: اصل پاسپورت + وکالت نامه + فرم CSC)
      
         خدمات  سفارت در ارمنستان :
        *سفارت آمریکا ( وقت عادی) : 225دلار ( گرفتن وقت + هزینه  واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم DS-160(  
         *سفارت آمریکا ( وقت فوری) : 475دلار ( گرفتن وقت +هزینه واریز بانک جهت مصاحبه+ پر کردن فرم DS-160   )
        *خدمات پزشکی سفارت آمریکا: 90 دلار ( گرفتن وقت + ترانسفر کلینیک + گرفتن جواب آزمایش و تحویل  به مسافر)
          *پیکاپ پاسپورت سفارت آمریکا : 000/200تومان ( مدارک: اصل پاسپورت + وکالت نامه + فرم csc)
 
                                                                     ارائه خدمات تور ( آنکارا -  دوبی – ارمنستان )
                               رزرو بلیط  - رزرو هتل  -  ترانسفر فرودگاهی - گشت مراکز خرید -  ارائه تورهای اختیاری با پرداخت هزینه در محل