فرانسه

فرانسه ( France )

فرانسه

اطلاعات کلی فرانسه

پایتخت: پاريس

زبان رسمی: فرانسوي ، با اقليتهاي برتون و باسك

نوع حکومت: جمهوری

واحد پول: یورو(Euro)

مذهب: كاتوليك رومي (74%) ، اسلام سني (4%)

امید طول عمر: 77 سال

رشد سالانه جمعیت: 0.39 %درصد (July 2004 est.)

جمعیت: 60,424,213 نفر (July 2004 est.)

جغرافیای کشور فرانسه

ماسيف سانترال (گرانكوه مركزي ) – فلاتي از سنگهاي سخت كهن ، كه تا 2000 متر ارتفاع دارد – ميانه‌ي فرانسه را اشغال كرده است . اين گرانكوه در احاطه‌ي چهار منطقه‌ي پست عمده اي قرار دارد كه در مجموع نزديك به دو سوم كل مساحت كشور را تشكيل مي دهد . آبگير پاريس – بزرگ ترين اين زمينهاي پست – به واسطه‌ي سلسله جبال كم ارتفاع و جلگه هاي حاصلخيز و فلاتها منقسم است ، ولي به دليل وجود رود سن و شاخه هايش كل واحدي را تشكيل مي دهد . در سمت شرق ماسيف سانترال دره‌ي طويل و باريك رُن – سون ، جاي دارد و در سمت غرب آن دره‌ي لوآر تا اقيانوس اطلس گسترده است . به طرف جنوب غرب ما سيف سانترال آبگير آكيتن قرار دارد ، ناحيه‌ي حاصلخيز وسيعي كه رود گارون و شاخه هايش در آن جاري است . حلقه‌ي ناپيوسته اي از ارتفاعات فرانسه را در محاصره دارد . در شمال غرب گرانكوه آرماراكان (برتاني) تا 411 متر ارتفاع دارد . در جنوب غرب كوههاي پيرنه مرزي طبيعي با اسپانيا را تشكيل مي دهد . كوههاي آلپ در جنوب شرق ، فرانسه را ايتاليا جدا ساخته و بلندترين قله‌ي اروپا (خارج از كوههاي قفقاز) در آن واقع است . كوههاي كم ارتفاع تر ژورا – در شرق – مانعي بين فرانسه و سويس است ، در حالي كه كوه هاي وژ آبگير پاريس را از دره‌ي راين جدا مي سازد . در شمال شرق ، كوههاي آردن از بلژيك تا داخل فرانسه امتداد دارد . جزيره‌ي مديترانه اي كُرس گرانكوهي باستاني است كه تا 1270 متر ارتفاع دارد. üرودهاي مهم : رون ، سن ، گارون ، سون . üبلندترين نقطه : مون بلان ، 4807 متر . üآب و هوا : جنوب كشور با تابستانهاي گرم و زمستانهاي معتدل داراي آب و هواي مديترانه اي است . ديگر نقاط فرانسه آب وهوايي معتدل دارد ، هر چند شرق كه به درون قاره نزديك تر است ، تابستانهايي گرمتر و زمستانهايي سردتر دارد . ميزان بارندگي معتدل است و بيشترين مقدار در كوه ها و كمترين ميزان آن در آبگير پاريس مي بارد .

شهرهای مهم: ليون, مارسي, ليل, بوردو, تولوز, نانت, تولون, گرنوبل, نيس, استراسبورگ, روآن, والانسين, كان, لانس, سن اتين, نانسي, تور, بتون, كلرمون – فران, لوهاور, رِن, اورلئان, مون پيله, ديژون, رنس, آنژه ,مانت –لا –ژالي, برست, دوئه, دانكرك, لومان,
مساحت: 547,030 کیلومتر مربع
خط ساحلی: 3,427کیلومتر
مختصات جغرافیایی: درجه 46 شمالی و 2 درجه شرقی

حکومت
فرانسه

قدرت اجرايي به رئيس جمهور واگذار شده است ، وي براي دوره اي هفت ساله با رأي تمامي افراد بالغ انتخاب مي گردد . رئيس جمهور ، نخست وزير و شوراي وزيران را انتصاب مي كند – كه هر دو به پارلمان پاسخگو هستند – ولي اين رئيس جمهور است و نه نخست وزير كه بر شوراي وزيران رياست دارد . پارلمان متشكل از دو مجلس است . مجلس سنا 321 عضو دارد – 296 نفر به نمايندگي از طرف سرزمينهاي وابسته و دپارتمانهاي ماوراء بحار فرانسه – كه از طرف شوراهاي شهري ، محلي و منطقه اي انتخاب مي شوند . 12 سناتور باقيمانده را شهروندان فرانسوي مقيم خارج انتخاب مي كنند . سناتورهاي براي نُه سال خدمت مي كنند و يك سوم آنان هر سه سال بازنشسته مي شوند . مجلس ملي متشكل از 577 نماينده – از جمله 12 نفر به نمايندگي از طرف دپارتمانها و سرزمينهاي ماوراء بحار – كه براي دوره اي پنج ساله با رأي تمامي افراد بالغ از حوزه هاي انتخابيه تك نماينده اي انتخاب مي گردند ، در صورت عدم كسب اكثريت مطلق آراء از سوي هر كانديدا در مرحله‌ي اول مرحله‌ي دوم انتخابات براي كانديداهايي كه بيشترين رأي را كسب كرده اند برگذار مي شود . üاحزاب سياسي عیارتند از: • حزب سوسياليست • اجتماع براي جمهوري (گُليست محافظه كار) • اتحاد براي دموكراسي فرانسه (ميانه رو) • حزب كمونيست • جبهه‌ي ملي (راست گرا) üاز سال 1982 ، 96 دپارتمان فرانسه در 22 منطقه گروه بندي شده كه در نتيجه هر منطقه از دولت محلي قدرتمندتري برخوردار گشته است . üمناطق فرانسه نام منطقه مساحت(کیلومتر مربع) مرکز آكيتن 41,308 بوردو آلزاس 8,280 استراسبورگ اوورني 26,013 كلرمون فران ايل دو فرانس 12,012 پاريس برتاني 27,208 رِن بورگوني 31,582 ديژون پرووانس كوت دازور 31,400 پوآتيه پي دولالو آر 32,082 نانت پيرنه جنوب 45,348 تولوز پيكاردي 19,399 ‌آمي ين رون – آلپ 43,698 ليون سانتر 39,151 اورلئان شامپاني – آردن 25,606 رنس فرانش كونته 16,202 بزانسون كُرس 8,680 آژاكسيو لانگدوك – روسيون 27,376 مون پيله لورن 23,547 نانسي نام منطقه مساحت(کیلومتر مربع) مرکز ليمو زن 16,942 ليموژ نرماندي سفلي 17,589 كان نرماندي عليا 12,317 روآن نوپا دو كاله 12,414 ليل üدپارتمانهاي ماوراء بحار دپارتمانهاي ماوراء بحار بخشي از كل جمهوري فرانسه است . نام دپارتمان مساحت(کیلومتر مربع) مرکز گوادلوپ (گروهي از جزاير درياي كارائيب شامل گوادلوپ ، جزاير وابسته‌ي نزديك لادزيراد ، له سنت ، ماري گلانت و جزاير دورتر و سن بارتلمي و سن مارتين ). 1.780 كيلو متر مربع – گوادلوپ و جزاير وابسته نزديك به 1.706 كيلو متر مربع ، سن بارتلمي 21 كيلو متر مربع ، سن مارتين 53 كيلو متر مربع ‌باستر 38.000 (شهر 14.000)‌.(مركز سنت بارتلمي گوستاويا ؛‌و مركز سنت مارتين ماريو است) گويان فرانسه (سرزميني كه بين برزيل و سورينام قرار دارد ) 90,000 كايل مارتينيك (جزيره اي در درياي كارائيب) 1,100 فور دو فرانس رئونيون (جزيره اي در جنوب اقيانوس هند) 2,512 سن دنيس üتجمعات سرزميني تجمعات سرزميني – وضعيت قانوني بين دپارتمان و سرزمين فراسوي خاك اصلي – بخشي از كل جمهوري فرانسه است . نام تجمع مساحت(کیلومتر مربع) مرکز مايوت (جزيره اي از گروه كومور) 376 دزائودزي سن پير و ميكلون (دو جزيره‌ي اصلي و شش جزيره‌ي بسيار كوچك در جنوب ساحل نيوفوندلند) 242 : سن پير üسرزمينهاي ماوراء بحار فرانسه نام سرزمین مساحت(کیلومتر مربع) مرکز ِ پلي نزي فرانسه ( پنج مجمع الجزاير در اقيانوس آرام از جمله جزاير استرالز ، ماركيز و گامبيه ) 4,200 پاپيتي (در جزيره‌ي تاهيتي) كالدونياي جديد (كالدونياي جديد و جزاير وابسته اش – لويالته ، ايل دي پن و مجمع الجزاير بلپ – در جنوب اقيانوس آرام جاي دارد.) 19,103 نومئا سرزمينهاي جنوبي و جنوبگان فرانسه (سرزمينهاي جنوبي شامل دو مجمع الجزاير و دو جزيره‌ي كوچك در جنوب دور اقيانوس هند است . ) مجمع الجزاير كرگلن 18.130 كيلو متر مربع ، مجمع الجزاير كروزه 1.295 كيلو متر مربع ، جزيره‌ي آمستردام 155 كيلو متر مربع ، جزيره‌ي سن پل 18 كيلو متر مربع پورتو فرانسه جزاير واليس و فوتونا ( دو مجمع الجزاير كوچك در اقيانوس آرام) 274 كيلو متر مربع – پادشاهي اووئا 159 كيلو متر مربع ، پادشاهي سيگاو 64 كيلو متر مربع ، پادشاهي آلو 51 كيلو متر مربع . ماتااوتو (در اووئا)

عضویت: سازمان ملل متحد ، جامعه‌ي اروپا ، پيمان آتلانتيك شمالي ، اتحاديه‌ي اروپاي غربي ، گروه هفت ، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ، كنفرانس امينت و همكاري در اروپا ، شوراي اروپا.

تاریخ معاصرفرانسه

عمر امپراطوري دوم (1852 تا 1870) با شكست فرانسه به زمام داري ناپلئون سوم (برادرزاده‌ي ناپلئون اول) در جنگ 1870 و 1871 با پروس به پايان رسيد . پس از اين شكست ، جمهوري سوم برقرار گشت وبلافاصله با كمون پاريس ، كه برپايي كمون خودگرداني به دست سوسياليستها و جمهوري خواهان راديكال در پايتخت بود ، روبرو گشت . در مه 1871 ، اين كمون با خونريزي سركوب شد و 20.000 نفر از اعضاي آن كشته يا اعدام شدند . ادامه‌ي بحث بر سر نقش دين در دولت – به ويژه مسئله آموزش ديني يا غير ديني – تا 1905 كه سرانجام دين و دولت از هم جدا شد پايان نيافت . در قرن نوزدهم وسعت امپراتوري استعماري فرانسه ، به ويژه در افريقا ، شمال شرق آسيا و اقيانوس آرام به بيشترين حد خود رسيد . جمهوري سوم نيز شاهد ادامه‌ي كشمكش بر سرِ مرزهاي خود فرانسه بود . آلزاس لورن در 1870 از دست رفت ولي در 1918 در پايان جنگ جهاني اول (1914 تا 1918) بار ديگر به دست آورده شد ، و در طي جنگ خندقي در شمال فرانسه تلفات بي شماري به بار آورد . ژرژ كلمانسو (1841 تا 1929) – كه در طي جنگ در مقام نخست وزيري ، فرانسه را رهبري كرده بود – در 1919 وقتي كه رأي دهندگان فرانسوي احساس كردند شرايط سخت صلح براي آلمان بسيار سبك است ، قدرت را از دست داد . در بين سالهاي 1919 تا 1939 مشخصه‌ي دولتهاي فرانسه بي ثباتي و تغيير مكرر آن بود . در 1936 لئون بلوم (1872 تا 1950) با رهبري ائتلاف (سوسياليست – كمونيست –راديكال) «جبهه‌ي مردم» به قدرت رسيد و اصلاحات مهم اجتماعي بسياري را به مورد اجرا گذاشت . در جنگ جهاني دوم (1939 تا 1945) ، آلمان به سرعت فرانسويان را در 1940 شكست داد و در 1942 كشور را كاملاً اشغال كرد . مارشال فيليپ پتن (1865 تا 1951) رژيمي همدست با آلماني ها را مستقر در شهر ويشي اداره كرد ، در حالي كه ژنرال شارل دوگل (1890 تا 1970) از 1940 « نيروهاي فرانسه‌ي آزاد» در تبعيد را رهبري كرد . در 1944 فرانسه به دنبال پياده شدن نيروهاي متفقين در سواحل نرماندي آزاد گشت . پس از جنگ ، جمهوري چهارم ( 1946 تا 1958) گرفتار بي ثباتي و بحران سوئز (1956) بود – اين بحران هنگامي روي داد كه فرانسه و بريتانيا قصد جلوگيري از ملي كردن كانال سوئز توسط مصريها را داشتند – پايان دوران استعماري شاهد شورشهاي ملي گرايانه در بعضي از مستعمرات بود ، به ويژه در ويتنام – جايي كه كمونيستها نيروهاي استعماري فرانسه را در دين بين فو در سال 1954 شكست دادند – و الجزاير . اغتشاشات الجزاير – از جمله شورش فرانسويان مقيم و مبارزه‌ي سازمان تروريستي آنها موسوم به سازمان ارتش سري – منجر به پايان جمهوري چهارم و به قدرت رسيد ژنرال دوگل در 1959 شد . دو گل در مقام اولين رئيس جمهور جمهوري پنجم ، در 1962 استقلال الجزاير را واگذار كرد . در همان حال كه امپراتوري استعماري فرانسه در حال فروريزي بود ، مقام اين كشور در اروپاي غربي ، به ويژه با مشاركت فعالانه در جامعه‌ي اروپا ، در حال تقويت بود . در عين حال ، دوگل با توسعه‌ي توان هسته اي فرانسه و خارج ساختن نيروهاي فرانسوي از ساختار فرماندهي واحد پيمان آتلانتيك شمالي ، سعي كرد تا سياست خارجيي مستقل از ايالات متحد را دنبال كند . دوگل هر چند ثبات سياسي و اقتصادي را مجدداً به فرانسه بازگرداند ، اما نارضايتي داخلي – از جمله شورش دانشجويان در مه 1968 – استعفاي وي را در 1969 در پي داشت . سياستهاي دو گل به طور كلي به دست جانشين وي ژرژ پُمپيدو (رئيس جمهور از 1969 تا 1974 ) و والري ژيسكاردستن (رئيس جمهور از 1974 تا 1981) دنبال مي شد . تحت حكومت فرانسوا ميتران (متولد 1916) كه در 1981 انتخاب گشت ، مدرنيزه كردن فرانسه با سرعت ادامه يافت . هر چند در انتخابات سراسري 1993 سوسياليستها شكست سختي خوردند.

دفاع

كل نيروهاي مسلح : 453.100 (1991) به علاوه‌ي 89.300 پليس شبه نظامي و 419.000 ذخيره. خدمت سربازي : 10 ماه .

آموزش

ميزان با سوادي : 100% . سنين تحصيل اجباري : 6 تا 14 سال . تعداد دانشگاه : 70 دانشگاه به اضافه‌ي 3 پلي تكنيك ملي همطراز .

اقتصاد فرانسه

نزديك به دو سوم خاك فرانسه زير كشت است . محصولات مهم شامل غلات (گندم ، ذرت ، جو و برنج ) لبنيات و گوشته چغندر قند و انگور براي توليد شراب است. فرانسه در حد بسيار بالايي از نظر كشاورزي خود كفاست ، به طوري كه در اين بخش فقط ميوه هاي استوايي و خوراك دام وارد مي گردد . ولي با وجود اتحاد و كوششهاي تعاونيها ، كوچكي ابعاد قطعه زمينهاي زير كشت به صورت مسئله اي باقي است . كشت درخت و احياي جنگلها در حال حاضر كمك مي كند تا آينده‌ي صنعت مهم چوب تضمين شود . منابع طبيعي شامل زغال سنگ ، سنگ آهن ، مس ، بوكسيت ، تنگستن و همچنين نفت و گاز طبيعي و مكانهاي كافي براي نيروگاههاي هيدروالكتريك است . صنايع مهم فرانسوي شامل : منسوجات ، شيميايي ، فولاد ، غذايي ، ماشين سازي ، هواپيما سازي مهندسي مكانيك و الكتريكي است . به طور سنتي بنگاه هاي فرانسوي كوچك بوده است ، ولي ادغام موجب تشكيل شركتهاي بزرگ تر با توانايي رقابت بين المللي شده است . در حال حاضر ، فرانسه بعد از ايالات متحد امريكا و ژاپن و آلمان چهارمين قدرت صنعتي جهان به شمار مي رود . در طي اواخر دهه‌ي 1980 بسياري از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شد . بيش از نيمي از نيروي كار در بخش خدمات و به ويژه ادارات ، بانكداري ، امور مالي و صنعت توريسم اشتغال دارد .

 

برج ايفل  برجي فلزي است كه در فضاي سبز عمومي  در مجاورت رود سن  در پاريس بنا شده است. ايفل مرتفع ترين بناي پاريس، در زمره مشهورترين نمادهاي جهان است كه امروزه از مهمترين مراكز جذب توريست به شمار مي رود. نام ايفل در حقيقت برگرفته از نام گوستاو ايفل  طراح اين برج باشكوه است.
برج ايفل در سال 1889 به عنوان مرتفع ترين برج جهان بنا شد و اين عنوان را تا سال 1930 كه آسمانخراش كرايسلر  با 319 متر ارتفاع در شهر نيويورك ساخته شد، حفظ كرد. امروزه ايفل، در كشور فرانسه پس از برج فرستنده  با 350 متر ارتفاع، در رده دوم قرار دارد، اما در شهر پاريس كماكان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
در اين بنا 7,300 تن فلز به كار رفته و وزن كلي آن 10,100 تن مي باشد. تعداد پله هايي كه به نوك برج منتهي مي شود تقريبا پس از هر بار بازسازي تغيير كرده، در ابتدا 1,710 پله وجود داشت، در اوايل دهه 1980 پس از اولين بازسازي، تعداد آنها به 1,920 رسيد و امروز نيز 1,665 پله در ايفل به چشم مي خورد.
بسته به دماي محيط اطراف، نوك برج ممكن است بر اثر انبساط فلزات، در قسمتي از برج كه به سمت خورشيد است، تا هشت سانتي متر تغيير مكان داشته باشد
به منظور حفاظت در مقابل زنگ زدگي هر هفت سال يك بار با استفاده از 50 تن رنگ، ايفل را رنگ مي كنند. رنگ هايي كه به كار گرفته مي شود بسته به موقعيت متغير است

خیابان شانزلیزه پاریس
خیابان شانزلیزه پاریس که بین دو میدان معروف کنکورد و شارل دوگل قرار گرفته یکی از معروفترین خیابان های پاریس و شاید مشهورترین خیابان جهان است. طول این خیابان 1910 متر بوده ودر منطقه 8 پاریس در شمال غربی این شهر قرار دارد.
شاید بتوان گفت کافه های پر زرق و برق سینماها ، فروشگاههای زیبا و کافه های پر رونق و مغازه های لوکس و گرانقیمت ، شانزالیزه را به یکی از جذاب ترین خیابانهای دنیا بدل کرده.
فروشگاههای مدرن و امروزی هم به مرور در این خیابان جای پا باز کردهاند به طوری که شما به راحتی میتوانید مارکهای معروفی مانند آدیداس ، لاکوست ،نایک ودیگر نشانهای معروف را تهیه کنید.
کاخ الیزه نیز در نزدیکی این خیابان است .( الیزه در اساطیر یونانی بمعنی خجسته است ) . این کاخ سیستم نورپردازی و روشنایی منحصر به فردی دارد که هنر طراحان آن را به رخ میکشد نورپردازی قوی که گویی از بالای انبوه درختان تنومند شانزه لیزه بروی زمین جاری است هر بیننده ای را محو تماشای خود میکند.

طاق پیروزی پاریس
در کنار میدان شارل دوگل و در انتهای غربی خیابان شانزلیزه مرکزیت محور تاریخی پاریس و مشهور ترین طاق نصرت دنیا قرار گرفته قرار دارد.
این طاق نصرت بزرگترین طاق پیروزی موجود در جهان است که در سال ۱۸۰۶ بدستور ناپلئون بناپارت و برای ثبت افتخارات و فتوحاتش و همچنین به افتخار جنگجویانی که در طول تاریخ و به ویژه در دوران حکومت ناپلئون جان خود را در راه فرانسه فدا کرده‌اند ، توسط ژان شارگرین طراحی و در ۱۸۳۶ افتتاح شد.
درچهار سوی اين بنا مجسمه و طرحهای مشهوری قرار دارد که قسمت مقابل خیابان شانزه لیزه زیباترین و مشهور ترین آنها محسوب می شود . این تابلو حرکت و عزیمت داوطلبان را در سال ۱۷۹۲ به نمایش می گذارد.
ارتفاع بنا ۴۹٫۵ متر ، عرض آن ۴۵ متر و عمق این بنا ۲۲ متر می باشد طراحی این بنا از طاق نصرت تیتوس متعلق به دوره روم باستان الهام گرفته شده است. دوازده خیابان اصلی و مهم پاریس به این بنا منشعب می شود.
این میدان بسیار بزرگ و دیدنی هر روز هزاران جهانگرد از جای جای این جهان پهناور را میزبانی میکند . خیابانهای منشعب به آن عبارتند از : شانزه لیزه ، گرند آرمی (که عریضترین خیابانهای منشعب به شاردوگل می باشند) فردیلند ، واگرام ، مک ماهون ،کغ نوت ، هوش ، فوش ، کلیبغ، ینا و ویکتور هوگو.
در طراحی این بنا زنان و مردان جوان و برهنه فرانسوی به نمایش در آمد ه اند که با دست خالی در برابر سربازان آلمانی که سراپا زره‌پوش بوده در حال مبارزه هستند.
نام و نشان فرماندهان نیرو‌های فرانسوی در جنگ‌های فرانسه با دیگر دولت ها ، در دوره های گوناگون در گوشه گوشه این بنا نقش بسته است. در زیر این بنا نیز مقبره یکی از سربازان گمنام جنگ جهانی اول واقع شده است. ضمن اینکه یادبود تمام جنگهای فرانسویان در زیر این بنا و در کف آن در صفحات ویژه ای نوشته و در معرض دید عموم قرار داده شده است.
با تهیه بلیط در محل ، می توان به بالای طاق رفته و به تماشای شهر پاریس مشغول گردید . در داخل آن موزه کوچکی وجود دارد و نام ۵۵۸ ژنرالی که در طول سالیان دراز برای فرانسه افتخار و شهرت آفریده اند ، حکاکی شده است.


میدان کنکورد پاریس
در یکی از قسمت های قدیمی پاریس ، و در کنار باغ توئیلری ، در زمینی که توسط پادشاه اهدا گردید ، میدانی زیبا ساخته شد و مجسمه لویی پانزدهم نیز در آن نصب گردید که امروزه میدان کنکورد نامیده می شود.
میدان کنکورد در ابتدای خیابان شانزه لیزه در منطقه هشت پاریس قرار داشته و، بزرگترین و وسیع ترین میدان کشورفرانسه محسوب می شود.