هیلتون بیجینگ BIJING HILTON

امکانات ویژه کودکان - زمین بازی کودکان - سرویس نگهداری کودکان
امکانات تفریحی  
استخر - ماساژ - سونا - مرکز سلامت و آبگرم - استخر سر پوشیده
اتاق های ویژه - اتاق و امکانات برای معلولین
امکانات ورزشی - مرکز بدنس