THE PARADISE د پارادایز

هتل پارادایز

این هتل تا فرودگاه 17کیلومتر فاصله دارد و در منطقه سیکار واقع شده است.

اتاقهای دلوکس و زیبا دارد در هر اتاق سشوار تلویزیون و چایی ساز موجود میباشد.

استخر سونا و جکوزی و سالن بدن سازی بصورت رایگان دارد.

انواع رستوان های مختلف از جمله رستوران آسیایی دارا میباشد.

تور مثلث طلایی هتل  4 ستاره پرمیراین دهلی

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کانتری این سوییتس دهلی

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کرون پلازا دهلی

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره رادیسون بلو دهلی

تور مثلث طلایی هتل 4 ستاره آتکارش ویلاس آگرا

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کلارکس شیراز آگرا

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره رادیسون آگرا

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره جیپی پالاس آگرا

تور مثلث طلایی هتل 4 ستاره وستا اینترنشنال جیپور

تور مثلث طلایی هتل 4 ستاره د پارادایس جیپور

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کلارکس آمر جیپور

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره فورتون متروپولیتن جیپور

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره رویال ارکید

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل  4 ستاره پرمیراین دهلی

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره کرون پلازا دهلی

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره رادیسون بلو دهلی

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 4 ستاره آتکارش ویلاس آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره کلارکس شیراز آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره رادیسون آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره جیپی پالاس آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 4 ستاره وستا اینترنشنال جیپور

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 4 ستاره د پارادایس جیپور

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره کلارکس آمر جیپور

تور دهلی آگرا جیپور هتل 5 ستاره فورتون متروپولیتن جیپور

تور دهلی آگرا جیپور هتل 5 ستاره رویال ارکید