CLARKS SHIRAZ کلارک شیراز

هتل کلارک شیراز

هتلی دیگر در نزدیکی تاج محل. از ویژگی بارز این هتل می توان به چشم انداز بسیار زیبای آن اشاره کرد که بنای تاج محل از داخل اتاق های آن قابل مشاهده است. زمین گلف، استخر و باغ هایی زیبا اطراف هتل را فرا گرفته اند. هتل در هفت کیلومتری فرودگاه، سه کیلومتری ایستگاه قطار و همچنین سه کیلومتری ایستگاه مرکزی اتوبوس ها قرار دارد. دارای 237 اتاق است. رستوران آن غذاهای متنوعی را سرو می کند. نام یکی از رستوران های آن خیام است

تور مثلث طلایی هتل  4 ستاره پرمیراین دهلی

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کانتری این سوییتس دهلی

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کرون پلازا دهلی

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره رادیسون بلو دهلی

تور مثلث طلایی هتل 4 ستاره آتکارش ویلاس آگرا

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کلارکس شیراز آگرا

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره رادیسون آگرا

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره جیپی پالاس آگرا

تور مثلث طلایی هتل 4 ستاره وستا اینترنشنال جیپور

تور مثلث طلایی هتل 4 ستاره د پارادایس جیپور

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره کلارکس آمر جیپور

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره فورتون متروپولیتن جیپور

تور مثلث طلایی هتل 5 ستاره رویال ارکید

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل  4 ستاره پرمیراین دهلی

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره کرون پلازا دهلی

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره رادیسون بلو دهلی

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 4 ستاره آتکارش ویلاس آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره کلارکس شیراز آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره رادیسون آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره جیپی پالاس آگرا

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 4 ستاره وستا اینترنشنال جیپور

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 4 ستاره د پارادایس جیپور

تور دهلی  آگرا جیپور  هتل 5 ستاره کلارکس آمر جیپور

تور دهلی آگرا جیپور هتل 5 ستاره فورتون متروپولیتن جیپور

تور دهلی آگرا جیپور هتل 5 ستاره رویال ارکید

.