آپارتمان استار ریور STAR RIVER

اين هتل آپارتمان داراي 173 اتاق مي باشد.اتاق جلسه کاملا مجهز در هتل موجود ميباشد 

رستوران - پذیرش شبانه روزی - اتاقهای پاک و بدون سیگار - آسانسور - پذیرش و تحویل سریع - انبار بار و چمدان - تهویه - گرمایش

 

2nd Phase Star River Community, Yingbin Road, Panyu District,511430 Guangzhou      آدرس