افتاب شرق


     
      1-صبحانه بوفه رايگان
      2-ناهار انتخابى از پنج نوع غذا 50.000 ريال
      3-گشت دور جزيره (بازديد آز مناطق تاريخى و ديدنيهاى جزيره) 50.000 ريال
      4-استقبال فرودگاهى رايگان
      5-ترانسفر به مراکز خريد (چهار نوبت) رايگان
      6-دوچرخه سوارى فقط در محوطه داخل هتل رايگان
      7-تخفيف پارک دلفين ها و باغ پرندگان طبق ضوابط دلفيناريوم
      8-امکان استفاده از صندلى ماساژور در داخل هتل
      9-امکان استفاده از کافى نت در داخل هتل
      10-امکان استفاده کافى شاپ داخل هتل 24 ساعته
      11-امکان استفاده از کافى شاپ فضاى باز طبق ساعات تعريف شده
      12-انجام رزرو کشتيهاى تفريحى همراه با برنامه هاى متنوع
      13-انجام رزرو رستورانهاى جزيره با موزيک زنده
      14-انجام رزرو و فروش بليط کنسرت هاى در حال اجرا
      15-انجام رزرو و هماهنگى جهت غواصى
      16-انجام رزرو و هماهنگى جهت آموزش خلبانى
      17-هماهنگى جهت رنت اتومبيل