ایران کیش

این هتل رو خراب کردن دارن به جاش یک هتل 4 ستاره می سازند اما خیلی حیف شد اما خیلی حیف شد من این هتل رو خیلی دوست داشتم