ستاره

      خدمات هتل :
      1-رستوران
      2-کافى شاپ
      3-اقامت
      4-صبحانه
      5-استقبال فرودگاهى
      6-سرويس بازار صبح دو سرويس