سیتین گاردن CITIN GARDEN

سیتین گاردن  CITIN GARDEN


   

   هتلیست ۳ ستاره با اتاقهای زیبا  و استخر و حیاطی عالی‌. روبروی  هتل فروشگاه بزرگ بیگ سی‌ قرار دارد و مزیت این هتل نسبت به هتلهای ساحلی و هتلهای خیابان دوم در این است که هتلهای ساحلی برای رفت و برگشت به واکینگ استیریت باید  فاصلهٔ بین ۲ خیابان را که کم هم نیست پیاده روی کنند اما دسترسی این خیابان به علت ۲ طرف بودن بسیار بهتر از بقیه می‌باشد.