مترو پارک Metro park

Metro park 4* متروپارک

خدمات ویژه:

دسترسی به اینترنت در اتاق به صورت 24 ساعته

نوشیدنی خوش آمدید

میز تور

سرویس پیک آپ فرودگاه

خدمات ارز خارجی

کلوپ سلامتی