ایبیس IBIS

ایبیس IBIS

این هتل نوساز و در مرکز شهر کوالالامپور می باشد
 در توریسم محلی گرید این هتل 4 ارزیابی می شود ولی با توجه به عدم وجود استخر در گرید بین الملل 3.5 ارزیابی شده است.
کیفیت این هتل از بسیاری از 4 های بازار و حتی بسیاری از 4 های تاپ نیز بهتر می باشد.
در تمامی اطاق های هتل، اینترنت رایگان است.
سرویس رایگان بطور مستمر مسافرین را تا برج های دوقلو جابجا می کند.
فاصله این هتل تا برج های دوقلو7 دقیقه و تا منطقه توریستی بوکیت بینتانگ 5 دقیقه می باشد.

استاندارد اطاق ها و تخت های این هتل استاندارد پولمَن می باشد