کالیما Kalima

هتل  5*  کالیما  Kalima :

 
در مرکز شهر پوکت و منطقهPatong  قرار دارد و فقط یک خیابان تا ساحل فاصله دارد.
 
هتل کالیما بسیار بزرگ و دارا ی اتاقهای با منظره دریا می باشد.
 
هتل کالیما دارای چندین استخر بزرگ می باشد. این هتل با توجه به موقعیت بسیار عالی از لحاظ واقع بودن در منطقه پاتونگ و همچنین فاصله کم آن تا ساحل و از همه مهمتر قیمت بسیار مناسب آن، از بین کلیه هتلهای 5 ستاره در رده بالاتری قرار دارد.
 
شرکت با اطمینان کامل این هتل را به مسافرین ارائه می دهد و این هتل را حتی از هتل لی مریدین هم بهتر می داند زیرا هتل لی میردین تا پاتونگ حدود 10 دقیقه و هزینه 250 بات تاکسی فاصله دارد ولی هتل کالیما در پاتونگ می باشد.