تور جدید شیراز ویژه نوروز 97 با پرواز آتا

بهار 97 ( فروردین- اردیبهشت- خرداد)
2 شب - 3 شب - 4 شب
پرواز آتا
تعداد بازدید : 693
بروزرسانی : 1396/9/18
تاریخ انقضا : 1399/12/29
شهر(ها) : شیراز / فارس ,
کشور(ها) : ایران ,

تور جدید شیراز ویژه نوروز 97 با پرواز آتا


هتل نوع اتاق 2شب 3شب 4شب برنامه گشت
گروه هتلها2* 2تخته
3تخته
253.000
229.000
300.000
264.000
346.000
300.000
گشت عرفان
(بازدیدازباغ ارم.حافظ.سعدی.باغ.غفیف آباد.دروازه قرآن)گشت بافت قدیم(بازدیدازارگ.نارنجستان قوام.خدمات شامل اقامت باصبحانه گشت ها باپذیرایی درصورت ترانسفرازراهن و12شب به بعدهرنفر5000تومان اضافه میگردد
 
ارگ3* 2تخته
3تخته
256.000
246.000
307.000
289.000
357.000
333.000
کریم خان3* 2تخته
3تخته
274.000
258.000
331.000
305.000
388.000
356.000
جام جم4* 2تخته 305.000 379.000 449.000
 
الیزه4* 2تخته
فولبرد
323.000
475.000
407.000
635.000
490.000
795.000
 
آریوبرزن4* 2تخته 339.000 425.000 510.000
پارک سعدی4* 2تخته
3تخته
340.000
314.000
425.000
385.000
510.000
457.000
ستارگان4* 2تخته
3تخته
349.000
 
355.000
438.000
449.000
527.000
541.000

***خدمات پکیج:بلیط رفت وبرگشت.ترانسفراستقبال وبدرقه.اقامت خدمات(طبق پکیج)-گشت
گشت شامل سرویس به مراکز:حافظیه.سعدیه.باغ ارم.ارگ کریمخان.موزه پارس.نارنجستان قوام.منزل زینت المولک.موزه زینت المولک درصورت اضافه شدن گشت خارج ازشیراز تخت جمشیدونقش رستم مبلغ35000تومان به آن اضافه میشود.