تورهای مالزی

تور مالزی نوروز 96

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور | مالزی سنگاپور نوروز 96

 • نوروز 96
 • هواپیمانی عمان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالا | لنکاوی نوروز 96

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالا | بالی | سنگاپور نوروز 96

 • هواپیمانی عمان ایر
 • 13 شب و 14 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالا | لنکاوی | پنانگ نوروز 96

 • نوروز 96
 • هواپیمایی العمانی
 • 9 شب و 10 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور | پنانگ با ماهان

 • زمستان 95
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور | سنگاپور با ماهان

 • زمستان 95
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور با ماهان

 • زمستان 95
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر