تورهای مالزی

تور کوالالامپور سنگاپور با ماهان

خدمات : • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر ، 7

 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور مالزی سنگاپور | با ماهان

خدمات : • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان

 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور مالزی | کوالا | جزیره ردانگ

خدمات : • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر ، 7

 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور با پرواز ماهان

خدمات : • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر در

 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور مالزی

خدمات : • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر در

 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور مالزی | با ماهان

خدمات : • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر در

 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور با ماهان

خدمات : • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر در

 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور | با ماهان

7 شب و 8 روز(4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور )

 • تابستان- پاییز 96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر