تورهای آفریقای جنوبی

تور آفریقای جنوبی پاییز 98

 • پاییز98
 • قطر
 • 9شب و 10 روز
جزئیات بیشتر
تور آفریقای جنوبی | پرواز امارات

برنامه سفر: روز اول: حضور در فرودگاه امام خمینی

 • 1398
 • امارات
 • 11 شب و 12 روز
جزئیات بیشتر
تور آفریقای جنوبی پرواز قطری

 • ژانویه
 • هواپیمایی قطر ایر
 • 10 شب و 9 روز
جزئیات بیشتر
تور آفریقای جنوبی ویژه 15 مهر 96

تور آفریقای جنوبی ویژه 15 مهر 96 9 شب و 10 روز در

 • ( پاییز 96) مهر
 • پرواز قطریه
 • 9 شب و 10 روز
جزئیات بیشتر