تورهای آفریقای جنوبی کیپ تاون

تور تونس | بهار و تابستان 98

 • کیپ تاون
 • بهار 98( فروردین- اردیبهشت- خرداد)
 • TUNISIA
 • 6شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور آفریقای جنوبی | پرواز امارات

برنامه سفر: روز اول: حضور در فرودگاه امام خمینی

 • کیپ تاون
 • 1398
 • امارات
 • 11 شب و 12 روز
جزئیات بیشتر
تور آفریقای جنوبی پرواز قطری

 • کیپ تاون
 • ژانویه
 • هواپیمایی قطر ایر
 • 10 شب و 9 روز
جزئیات بیشتر
تور آفریقای جنوبی ویژه 15 مهر 96

تور آفریقای جنوبی ویژه 15 مهر 96 9 شب و 10 روز در

 • کیپ تاون
 • ( پاییز 96) مهر
 • پرواز قطریه
 • 9 شب و 10 روز
جزئیات بیشتر