تورهای ایران شاهرود

جنگل ابر 2.5 روزه شهریور 98

پیاده روی در دل جنگل ابر بازدید از مقبره با یزید بسطامی بازدید

  • شاهرود
  • شهریور 98
  • اتوبوس توریستی
  • 2.5 روزه
جزئیات بیشتر