تورهای چین پکن

تور تفریحی پکن | ایر آستانا

خدمات تور : ویزای گروهی چین- ترانسفر فرودگاهی– تورلیدر-

 • پکن
 • تابستان 96
 • ایر آستانا
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور لاکچری پکن شانگهای هانگژو

 • پکن
 • تابستان 96
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
آفر تور چین

خدمات تور: ویزای گروهی- ترانسفر فرودگاهی-7شب اقامت

 • پکن
 • بهار96
 • ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تورچین با ماهان

خدمات تور: ویزای گروهی- ترانسفر فرودگاهی- اقامت باصبحانه

 • پکن
 • بهار96
 • ماهان
 • 8 شب و 9 روز
جزئیات بیشتر
تورپکن شانگهای|ایرآستانا

خدمات تور: ویزای گروهی- ترانسفر فرودگاهی-

 • پکن
 • بهار96
 • ایرآستانا
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن با ایرآستانا

خدمات تور: ویزای گروهی- ترانسفر فرودگاهی-

 • پکن
 • بهار 96
 • ایرآستانا
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر