تورهای چین پکن

تور هانگزو نوروز 96

 • پکن
 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 9 شب و 8 شب
جزئیات بیشتر
تور پکن شانگهای هانگزو نوروز 96

 • پکن
 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 9 شب و 10 شب
جزئیات بیشتر
تور پکن | شانگهای | هانگزو | گوئیلین نوروز 96

تور پکن | شانگهای | هانگزو | گوئیلین نوروز 96 با هواپیمایی

 • پکن
 • نوروز 96
 • هواپیمایی امارات
 • 14 شب و 15 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن | شانگهای | هانگزو نوروز 96

تور پکن | شانگهای | هانگزو نوروز 96 با هواپیمایی ماهان

 • پکن
 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 9 شب و 10 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن ایر استانا نوروز96

 • پکن
 • نوروز 96
 • هواپیمایی ایر استانا
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن با ایر استانا

 • پکن
 • نوروز 96
 • هواپیمایی ایر استانا
 • 8 شب و 9 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن شانگهای با ماهان

 • پکن
 • ژانویه
 • هواپیمایی ماهان
 • 4 شب پکن 3 شب شانگهای
جزئیات بیشتر
تور چین نوروز 96

 • پکن
 • ویژه عید نوروز
 • هوا پیمایی ماهان
 • 4 شب پکن + 3 شب شانگهای
جزئیات بیشتر