تورهای چین

تور هانگزو نوروز 96

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 9 شب و 8 شب
جزئیات بیشتر
تور پکن شانگهای هانگزو نوروز 96

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 9 شب و 10 شب
جزئیات بیشتر
تور پکن | شانگهای | هانگزو | گوئیلین نوروز 96

تور پکن | شانگهای | هانگزو | گوئیلین نوروز 96 با هواپیمایی

 • نوروز 96
 • هواپیمایی امارات
 • 14 شب و 15 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن | شانگهای | هانگزو نوروز 96

تور پکن | شانگهای | هانگزو نوروز 96 با هواپیمایی ماهان

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 9 شب و 10 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن | شانگهای | هانگژو نوروز 96

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 8 شب تا 9شب
جزئیات بیشتر
تور پکن ایر استانا نوروز96

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ایر استانا
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور پکن با ایر استانا

 • نوروز 96
 • هواپیمایی ایر استانا
 • 8 شب و 9 روز
جزئیات بیشتر
تور ایوو | شانگهای

 • زمستان 95
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر