تورهای چین گوانگجو

تور تفریحی گوانجو

  • گوانگجو
  • پائیز و زمستان
  • الطیران العمانی
  • 8 روز
جزئیات بیشتر
تور نمایشگاهی گوانگجو پاییز 95

تور نمایشگاهی گوانگجو پاییز 95 THE 120 CANTON FAIR

  • گوانگجو
  • پاییز 95 ( مهر . آبان )
  • پرواز ماهان ایر
  • 7 الی 11 شب
جزئیات بیشتر